The Circle mimari odaklı bir kültür, sanat, araştırma ve üretim platformudur.
Mimarlık – tasarım bilgisini ve pratiğini derinleştirmek ve paylaşıma açmak
için projeler geliştirir ve etkinliklere ev sahipliği yapar.