The Circle, mimari odaklı bir kültür, sanat, araştırma ve üretim platformudur. Mimarlık – tasarım bilgisini ve pratiğini derinleştirmek ve paylaşıma açmak için projeler geliştirir ve etkinliklere ev sahipliği yapar.

Mimarlık kültürünü çok yönlü bir bakışla ele alan ve mimarlığı diğer akademik ve sanatsal disiplinlerle bir bütün olarak değerlendiren The Circle, mimari araştırma projelerinin yanısıra kültür-sanat ve mimarinin iç içe geçtiği proje, sergi ve etkinlikler için açık bir platform olmayı hedefler.

Mimarinin disiplinler arası etkileşimlerini araştırmayı ve pratiğe dökmeyi hedefleyen The Circle bünyesinde bu amaçla sergiler, paneller, konuşmalar, seminerler, akademik dersler, çeşitli atölyeler ve sahne performansları düzenlenir.

Çok katmanlı ve multidisipliner bir platform olan The Circle, yeni katılımcılara ve yeni fikirlere her zaman açık.

The Circle, 2018 yılında Avcı Architects öncülüğünde Selçuk Avcı, Sanja Jurca Avcı, Markus Lehto, Eda Çarmıklı, Yüksel Demir, Kemal Seyhan, Nurgül Türker, Dilara Tekin Gezginti, Ece Çakır Aidan ve Yunus Tonkuş tarafından kuruldu.

The Circle ekibi, multi-disipliner yapısına uygun olarak mimarlar, tasarımcılar, sanatçılar, akademisyenler ve diğer alanlardan yaratıcı kişileri bir araya getiriyor. The Circle’da bir araya gelen, araştırmayı ve keşfetmeyi seven insanlar sürekli genişleyen, açık-uçlu ve yaratıcı bir ‘circle’ oluşturuyorlar.

Selçuk Avcı
Kurucu Ortak,
Yüksek Mimar

Sanja Jurca Avcı
Kurucu Ortak, Yüksek Mimar
Sahne Tasarımcısı, Sergi Tasarımcısı

Markus Lehto

Markus Lehto
Kurucu Kurul Üyesi

Yüksel Demir

Yüksel Demir
Kurucu Kurul Üyesi,
Doç. Dr., Mimar

Eda Çarmıklı
Kurucu Kurul Üyesi

Dilara Tekin Gezginti
Kurucu Kurul Üyesi,
Yüksek Mimar,
Genel Koordinatör

Ahmet Ergenç

Ahmet Ergenç
Kurul Üyesi, Eleştirmen/Editör,
Kültür Sanat Koordinatörü

Nurgül Türker

Nurgül Türker
Kurucu Kurul Üyesi,
Mimar

Kemal Seyhan
Kurucu Kurul Üyesi,
Ressam

Yunus Tonkuş
Kurucu Kurul Üyesi,
Heykeltraş

David Turnbull

David Turnbull
Kurul Üyesi,
Prof. Dr., Mimar

Ece Çakır Aidan
Kurucu Kurul Üyesi,
Yüksek Mimar,
Akademi Koordinatörü

Muazzez İpar Demirtaş

Muazzez İpar Demirtaş
Finansal Danışman

Selin UysalKurul Üyesi,
Proje Danışmanı

Sena Yıldız

Sena Yıldız
Mimar
Koordinasyon Asistanı

Arda Can Buze

Arda Can Buze
Yüksek Mimar
Teknik Tasarım Danışmanı

Tuğçe Karaduman

Tuğçe Karaduman
Finansal Danışman Asistanı

Orhan Onuk

Orhan Onuk
Ofis Asistanı,
Ressam

Ümit Demirtaş

Ümit Demirtaş
Ofis Asistanı,
Her şeyimiz