PROJELER

The Circle’da hem mimarlık kültürünü geliştiren, hem de sanatsal birikimi arttıran projeler geliştiriyoruz. Bu projeler mimariyle sanat ve diğer disiplinler arasındaki etkileşimleri araştırmayı ve  yeni etkileşimler yaratmayı amaçlıyor. Projeler kapsamında düzenlenecek sergi, atölye, seminer, panel ve konuşmalar da The Circle’ın multi-disipliner bir platform olma özelliğini destekliyor.

MİMARLIK

The Circle’da mimarlık bilgisini ve pratiğini derinleştirmek ve paylaşıma açmak için projeler geliştiriyoruz. Mimari odaklı sergilerin yanı sıra, atölye, seminer, panel ve konuşmalarla da   mimarlık kültürünü tartışmaya açan ve zenginleştiren bir platform olmayı hedefliyoruz.

KÜLTÜR-SANAT

Mimarlığın sanatsal disiplinlerle bir bütün olduğu bilinciyle hareket eden The Circle, mimarlık kültürüne ilişkin projelerin yanısıra çağdaş sanatın çeşitli alanlarına ilişkin de projeler geliştiriyor. Yeni sanatçılara ifade imkanının tanındığı sergilere ek olarak,  çağdaş sanat, müzik, edebiyat ve tiyatroya kadar çeşitli alanlarda düzenlenecek atölye, seminer ve konuşma serileri, The Circle’ın kapsayıcılık ve çok-katmanlılık prensibiyle uyum içinde sürdürülecek.