Eğitmen: Ayça Ceylan

Bu atölyede katılımcılar ritüellerden günümüze gündelikteki performe halleri, performans sanatının tarihi, performans sanatının barındırdığı türler ve bu türlerin analiz yöntemleri, bir performans inşa ederken dikkat etmemiz gereken hususlar hakkında bilgi sahibi olup, bedenin ve mekanın birbirini nasıl anlamlandırıp yapılandırdığı üzerine bedensel bir bellek araştırmasını deneyimleyeceklerdir.

Atölyeye katılım için herhangi bir ön koşul aranmamaktadır. Katılımcılara atölye esnasında hareketlerini kısıtlamayan rahat kıyafetler tercih etmeleri önerilir.

Biletler için tıklayınız.

1.gün:

Paganizm ve ritüel kavramlarının performe haline etkileri

Hristiyanlığın ve müslümanlığın beden algısı üzerindeki etkileri

Karnavalesk kavramı

Beden-zihin ikilemi

20. yüzyılın ilk yarısının sosyokültürel yapısı hakkında bilgi verme.

1960-1970 dönemleri toplumsal hareketlerin performans sanatına yansımaları

Postyapının beden ve mekan algılaması üzerindeki etkileri

Video art ve performans sanatı arasındaki etkileşim

1980’lerden itibaren Balkanlardaki toplumsal yapının performans sanatına etkileri ve Balkanlar’dan performans sanatı örnekleri

Android beden kavramı ve performans sanatında örnekleri

İzleyen-izlenilen ilişkisi

21. yy’da sosyal medyanın beden politikalarına etkileri

Türkiye’de performans sanatı

Disiplinlerarasılık kavramı

2. gün:

Pagan ritüelleri (ay dönümü, mevsim geçişi, kurban türleri), karnavallar, bale, opera, kabare, konser, kukla, klasik tiyatro, çağdaş tiyatro, dans tiyatrosu, modern dans, butoh, happening kavramlarını  örnekler yardımıyla tanımlama

Performans sanatının sahne sanatlarından ayrımı

Performans sanatının arşivlenmesi

Performans sanatı ve koleksiyonerlik

Bir performans nasıl inşa edilir sorusundan hareketle katılımcılarla sanatçının kendi performans üretim metodu üzerinden yaratıcı süreç. Bilinç akışı, sembolizm, duyularası iletişim egzersizleri ve beden hafızası katılımcılara performatif üretim süreçlerinde eşlik edecektir.