​GENÇ MİMARLAR SEÇKİSİ

2019 yılında ilk defa düzenlenen GEMSS’in pratisyen ve akademisyen mimarların yanı sıra mimarlık kültürüne katkıda bulunmuş sanatçılar, akademisyenler ve sektör temsilcilerinden oluşan multi-disipliner seçici kurulu zorlu bir seçim sürecinin ardından 106 nitelikli başvuru arasından 14 mimarı seçti.

Mimarların tek tek projelerinden ziyade bütünsel üretimlerinin değerlendirildiği seçkide “üretim/eylem alanlarının çeşitliliği”, “kendine ait bir söz, yapma hali geliştirmiş olma” ve “yerleşik beklenti ve pratiklerin ötesinde bir değer üretme çabası” gibi nitelikler dikkate alındı. Mimarlık pratiğinin ekolojik, toplumsal ve kültürel sürdürülebilirlikle olan bağlarını bilen, çevresel etik ve hassasiyete önem veren, hem yerel hem evrensel kaynaklardan beslenebilen ve mimarlık kültürüne pratik, akademik ve sanatsal anlamda çok yönlü katkı sağlayan projelerin bir araya getirildiği GEMSS seçkisi, geleceği şekillendirecek olan günümüz mimarisine dair kapsamlı bir manzara çiziyor.

Güncel pratikleri kayıt altına almayı, ulusal ve uluslararası platformlarda yer bulmalarına destek olmayı amaçlayan Genç Mimarlar Seçkisi & Sergisi’nin başvuru sürecine ait detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Pratisyen ve akademisyen mimarların yanı sıra mimarlık kültürüne katkıda bulunmuş sanatçılar ve sektör temsilcilerinden oluşan multi-disipliner seçici kurul üyelerine buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuran 106 adayın son derece nitelikli poster, portföy ve özgeçmişlerinin değerlendirildiği seçki değerlendirme raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

KİTAP

gemss_2019_kitap

Genç Mimarlar Seçkisi & Sergisi’nde seçilen 14 mimarı ve projelerini kayıt altına alan GEMSS kitabına
buradan ulaşabilirsiniz.

Editörler: Sait Ali Köknar, Yüksel Demir, Selçuk Avcı, Ahmet Ergenç
Kitap Koordinasyon: Dilara Tekin Gezginti, Selin Uysal, Sena Yıldız
Tercüme: Ahmet Ergenç
Tashih: Sanja Jurca Avcı
Grafik Tasarım: Oya Çitçi
Baskı: A4 Ofset Matbaacılık

SEÇİLENLER

Genç Mimarlar Seçkisi & Sergisi’nde seçilen 14 mimarın seçkide yer alan projelerine ve 3 boyutlu objelerine aşağıdaki fotoğraflara tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Gemss2019_Secki_11

Alper Derinboğaz

Gemss2019_Secki_3

Bihter Çelik

Gemss2019_Secki_5

Birge Yıldırım Okta

Gemss2019_Secki_4

Burak Pekoğlu

Gemss2019_Secki_12

Buşra Al

Gemss2019_Secki_2

Cihan Sevindik

Gemss2019_Secki_10

Evren Başbuğ

Gemss2019_Secki_9

Ferhat Hacıialibeyoğlu

Gemss2019_Secki_8

Ilgın Avcı

Gemss2019_Secki_7

Melike Altınışık

Gemss2019_Secki_13

Oral Göktaş

Gemss2019_Secki_14

Ramazan Avcı

Gemss2019_Secki_6

Sevince Bayrak

Gemss2019_Secki_1

Zuhal Kol