Zuhal Ulusoy

ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde Lisans ve Yüksek Lisans, Fulbright bursuyla gittiği Carnegie Mellon University (ABD) Mimarlık Bölümü’nde Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamladı. 1992-2005 arasında Bilkent Üniversitesi’nde Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım Bölüm Başkanı olarak görev yaptı, 2003-2004’de Carnegie Mellon University, Mimarlık Bölümü’nde dersler verdi, araştırmalarını sürdürdü. 2005-2008 arasında İzmir Ekonomi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü’nde çalışan Ulusoy 2008’de başladığı Kadir Has Üniversitesi’nde 2015’e kadar Sanat ve Tasarım Fakültesi dekanlığı, 2017-2018 arasında Mimarlık ve Kent Çalışmaları Yüksek Lisans Programı direktörlüğü üstlendi. Temel tasarım ve kentsel tasarım seviyelerinde stüdyolar ile kent mimarisi, konut, mimarlık kavramları konularında dersler vermekte, lisansüstü tezler yürütmektedir. Araştırmaları tasarım eğitimi ve kent çalışmaları, özellikle kentsel tasarım, kentsel yenileme ve dönüşüm konularına yoğunlaşmakta, bu konularda uluslararası ve ulusal dergilerde makaleleri, kitap bölümleri, bildirileri ve davetli konuşmaları bulunmaktadır. Ekim 2018’de başladığı Bilgi Üniversitesi’nde Mimarlık Fakültesi dekanlığını yürütmektedir.