Ferhat Hacıalibeyoğlu (İkiartıbir Mimarlık, Kurucu)

1979 yılında Sivas’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra 2002
yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mimarlık lisans diplomasını
aldı. D.E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Bina Bilgisi Ana Bilim Dalı’ndan, 2005 yılında
“Mimarlıkta Devingenlik; Devingen Bir Mimari Ürün Olarak Konteyner” başlıklı tezi ile
Yüksek Lisans (M.Sc) 2013 yılında ise “Mimari Tasarım Sürecinde Kullanıcı Katılımı
Üzerine Bir Model Önerisi” başlıklı tezi ile Doktora (Ph.D) derecesi alarak mezun oldu. 2002 yılında Mimarlık Fakültesi’nde çalışmaya başlamıştır ve Doç. Dr olarak çalışmaktadır. Akademik çalışmalarının yanı sıra 2005 yılında yılında Orhan Ersan ve Deniz Dokgöz ile birlikte İkiartıbir Mimarlık bürosunu kurdu. İkiartıbir Mimarlık’la birlikte ulusal mimari proje yarışmalarında toplam 32 ödül aldı ve çeşitli yapıları inşa edildi. Ulusal ve öğrenci mimari proje yarışmalarında çeşitli jüri üyelikleri yaptı. Yarışmalar üzerine düzenlenen çeşitli ulusal sempozyum, çalıştay ve panellere davetli konuşmacı olarak katıldı, yarışmalar pratiği ile ilgili olarak bildiriler ve makaleler hazırladı.

Mezitli Belediye Hizmet Binası

İşveren Mezitli Belediyesi 
Proje Türü Belediye Hizmet Binası 
Tamamlanma Yılı 2018
İşbirlikçiler Orhan Ersan, Deniz Dokgöz
Tasarım Firması İKİARTIBİR Mimarlık 
Fotoğrafçı Egemen Karakaya

Yapı; iklimsel verilere bağlı olarak iç-dış mekan sürekliliğini var ederek ve açık/yarı açık/kapalı mekan sistematiğinin izlerini belirginleştirecek biçimde yatayda ve düşeyde boşluklar/kullanım alanları barındırmaktadır. Ana sirkülasyon omurgasının gölgelenmesi, bu alandan bağımsız teraslara ulaşılması gibi özellikler iklime uyumlu yaşantı mekanlarının belediye hizmet binası yapısında oluşabilmesini sağlar. Yanı sıra cephe boyunca yinelenen düşey elemanlar yapının karakterini ve imgesini oluşturur.

Tasarım Koridorları “Tırtıl”

İşveren  İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Proje Türü Kent Mobilyası, Sergi Elemanı 
Tamamlanma Yılı 2019
İşbirlikçiler Orhan Ersan, Deniz Dokgöz
Tasarım Firması İKİARTIBİR Mimarlık
Ödüller Tasarım Koridorları Ulusal Fikir Yarışması – Eşdeğer Ödül 
Fotoğrafçı Gülcan Afacan

TIRTIL birçok farklı mekâna uyarlanabilen, mekânsal ve kütlesel çeşitlilikleri ile farklı deneyimleri barındırabilen bir tasarım önermesidir. Bulunduğu çevreye kolayca uyum sağlayabilecek nitelikteki yapısı ile TIRTIL; İzmir için simgesel ve ayırt edici özellikte bir tasarım nesnesi olarak anılmaya adaydır. Sergi, performans, dinlenme gibi eylemlerin gerçekleşmesini sağlayan optimumTIRTIL, konumlandığı alanda oluşturduğu oylum ve yüzeyleri aracılığıyla çevresinde etki alanı yaratan açık bir tasarım durağı olarak tanımlanabilir.