Birge Yıldırım Okta (Oktaa, Kurucu Ortak)

Birge Yıldırım Okta, OKTAA mimarlık ofisinin kurucu ortaklarından biri olarak, mimarlık pratiklerini sürdürmektedir. Kadir Has Üniversitesi’nde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2014-2017 yılları arasında yardımcı doçent olarak İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi’nde çalışmıştır. Aynı üniversitede tamamladığı doktorası İstanbul’da kamusal alanın üretimini inceler. Doktora sonrası araştırması için 2016-2017 yılları arasında New York Columbia Üniversitesi, felsefe bölümünde yerel kamusal alan ve niş teorisi üzerine çalışmalarını sürdürmüştür. Doktora eğitimi sırasında özel öğrenci olarak Harvard Üniversitesi, GSD’de özel öğrenci olarak eğitim görmüştür (2012-2013). Yüksek lisansını İTÜ Mimarlık Tarihi bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi sırasında Universidade do Minho’da (2007-2008) araştırmalarına devam etmiştir. Kent tarihi, peyzaj tasarımı, mimari tasarım konularında yayınları ve konferans bildirileri bulunmaktadır. Lisans eğitimi süresince ve sonrasında öğrenci ve profesyonel kategorilerde ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmış ve ödüller almıştır. Ulusal ve uluslararası bienal ve sergilere çeşitli işlerle katılmış, seminerler vermiş, konferansların organizasyonunda görev almış, çalıştaylarda yürütücü olarak yer almıştır.

Van İpekyolu Belediyesi Hizmet Binası

İşveren  İpekyolu Belediyesi | Van Silkroad Municipality
Proje Türü Ulusal Yarışma 
Tamamlanma Yılı 2016
İşbirlikçiler Gürkan Okta, Zeynep Ataş, Osman Sümer
Tasarım Firması OKTAATOLYE
Ödüller İkinci Mansiyon 

“Halk Odaklı Yönetim” anlayışının ve hizmet kalitesinin, halkla birlikte planlama, birlikte yönetme ilkesini benimsemiş olan Van İpek Yolu Belediyesi Hizmet Binası ve çevresi için geliştirilen öneri bu şeffaflık kurgusunu mimariye dönüştüren bir tasarımın gerçekleşmesidir.

Van İpekyolu Belediye Binası kentsel ve toplumsal hayata katılımı ile karşılıklı iletişim ve paylaşım platformlarına olanak sağlayan, mevcut kentsel dinamiklerle bütünleşen katılımcı, şeffaf kamusal alanın inşasına olanak sağlayan bir kurgu ile tasarlanmıştır. Bu noktada projede sorgulanan, mevcut kamusal alan kullanım senaryolarına alternatif, şeffaf, herkese ait bir kamusal alanın fiziksel kodlarının/mimari kurgusunun araştırması olmuştur.

Kent sahnelerinin tasarımı ve bunların hizmet binası ile bütünleşmesi projenin ana fikrini oluşturan parametrelerdir. Yapı programında yer alan belediye meclisi ve çok amaçlı salon bu sahnelerin ana menşeleri olarak öne çıkmaktadır.Bu hacimler, belediyeye ait fonksiyonları açılıp kapanabilen cepheleri ile kente dahil eder. Bu noktada çok amaçlı salon kent salonuna, belediye meclisi ise kent meclisine dönüşme potansiyelini barındırır. Sahneler parkın ve meydanın gündelik hayata katılımını kuvvetlendirirken şeffaf, herkese ait kamusal alanın inşasının mekânsal karşılığıdır.

Afrika İçin Bir Prototip Okul

İşveren KYM Field Schools
Proje Türü Uluslararası Yarışma
Tamamlanma Yılı 2016
İşbirlikçiler Gürkan Okta
Tasarım Firması OKTAATOLYE

Proje Afrika yerel savan iklim bölgesinde sivil örgütlenmeleri desteklemeye yönelik geliştirilen tip okulların tasarımını kapsar. Projede bölgeye ait yerel üretimi destekleyerek, yerel nüfus ile iletişim halinde olmak ve istihdamı arttırmak temel hedeftir. Yapı üretimini malzeme temini ve inşaat bağlamında yerelleştirmek ve yapı elemanlarının üretimini bir istihdam potansiyeli olarak değerlendirerek proje kapsamında temel hedeftir. İşsiz nüfusun kısa bir eğitim programının ardından üretime dahil olması yerel nüfus ve sivil insiyatiflerle etkileşimi arttırarak bunu mekanı şekillendiren bir girdiye dönüştürmesi projenin yerel bir mimarlık pratiğine dönüştüren temel unsurdur.

Bu nedenle projede sazlıklar, dallar, ahşap, toprak, bamboo gibi doğal malzemeler bölgeye göre seçilerek kolaylıkla temin edilip yerel üretim teknikleri ile zenginleştirilerek işlenecektir. Tropikal savan iklimi önemli bir tasarım parametresidir. Yarı gölge alan ve gölge alanların okulun avlusunda oluşturduğu klimatik ortam doğal bir iklimlendirme sağlar. Oluşturulan bacalarda yer alan fotovoltaik paneller elektirik üretimini sağlarken, yağışlı dönemde yağmur suyu depolanarak okulun su ihtiyacı karşılanır. Projenin sürdürülebilir tasarım stratejileri ekolojiyi, yerel ve doğal hayatı destekler.

Bölge’de yer alan yerel mimari unsurlardan ilham alan projede eğimli çatılar yoğun yağışların olduğu dönemde yağmurdan korunmayı sağlarken, kurak dönemde doğal bir havalandırma sağlar.