Hüseyin Kahvecioğlu

Doç.Dr., İTÜ Mimarlık Fakültesi
kahvecio@itu.edu.tr

Hüseyin Kahvecioğlu 1986 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesinden mezun olduktan sonra aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı. Sonrasında Amerika Birleşik Devletlerinde, Cincinnati Üniversitesi, Mimarlık Fakültesinde (University of Cincinnati; DAAP:College of Design, Art, Architecture and Planning) misafir araştırmacı olarak görev yaptı. Akademik çalışmalarıyla birlikte mesleki çalışmalarını sürdürdü. Çeşitli ekiplerle katıldığı mimari ve kentsel tasarım yarışmalarında çok sayıda ödül aldı. Uygulanan projeleri arasında Antalya Karaalioğlu Parkı Yenilemesi (2003), İTÜ Mustafa İnan Kütüphanesi (2007), ARI Teknokent ARI-3 Ofis Binası (2011), Teknopark İstanbul 2. Etap Yapıları (2015) bulunmaktadır. Tasarım ekibinde yer aldığı Terkos Su Medeniyetleri Müzesi ile 2012 yılında, Teknopark İstanbul Yönetim Yapısı ile de 2018 yılında Ulusal Mimarlık Ödülüne layık görüldü. Ulusal ve uluslararası jüri üyelikleri, bilimsel komite ve yayın kurulu üyelikleri gibi çok sayıda mesleki ve akademik görevlerde bulundu. Halen İTÜ Mimarlık Fakültesinde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Akademik ilgi alanları, mimari tasarım, mimarlık ve kent ilişkisi, mekan algısı, mekansal analiz ve temsil konularına odaklanmaktadır. Mimari proje ve uygulama çalışmalarına Nurbin Paker ile birlikte devam etmektedir.