GEMSS Sıkça Sorulan Sorular

A. Başvuru Koşullarına Dair Soru ve Yanıtlar

1. Başvuru yapacağım mimari projenin uygulanmamış olması veya katılımcı olduğumuz yarışmadan ödül almamış olması durumunda başvurum geçersiz mi sayılır?
Evet, bu durumda başvurunuz geçersiz sayılır ve değerlendirmeye alınmaz.
Başvuru koşullarında belirttiğimiz üzere, proje aşağıdaki iki koşuldan en az birini sağlamalıdır:
• İnşa edilmiş olmalı,
• Ulusal veya uluslararası bir mimarlık yarışmasında resmi bir derece almış olmalıdır.

2. Bir öğrenci yarışmasında ödül aldığım proje ile katılım yapmam mümkün mü ?
Öğrenci yarışmalarında alınan ödüller seçki katılım şartını sağlamamaktadır.

3. GEMSS’e ekip olarak katılım mümkün mü?  Ekip halinde hazırladığımız bir proje için nasıl katılım sağlayabiliriz?
GEMSS başvuruları bireysel olarak alınmaktadır, ekip olarak katılmak mümkün değildir. İşbirliği yaptığınız tüm kişi ya da kurumları, başvuru paftasında belirtilen alanda yazmanız beklenmektedir.
Özel olarak mimari tasarımında işbirliği yaptığınız kişiler/ortaklar/kurumlar varsa, onlardan onay alarak başvurmanız beklenmektedir. İlgili belgeye buradan ulaşabilirsiniz.

4. Mimarlık ofisinde çalışıyorum, mimari tasarımında rol aldığım proje ile başvuru yapabilir miyim?
Evet, yapabilirsiniz. Mimarlık ofisinde çalışan adaylar, başvuru yaptıkları işin mimari tasarımında pay sahibi olduklarını çalıştıkları ofisten alacakları kaşe ve imzalı bir belge ile sunmalıdırlar. İlgili belgeye buradan ulaşabilirsiniz.
Başvuracağınız projenin gereklilikleri konusunda Bkz. Soru 1.

5. En fazla kaç proje ile başvurabilirim?
Adaylar, en az bir, en fazla iki proje ile başvuru yapabilirler.

6. Adaylardan İstenenler bölümünde belirtmiş olduğunuz ‘Mimarlık-sanat ara kesitindeki mekansal tasarımlar’ kategorisini biraz açıklar mısınız? Bu kategori altında henüz öneri aşamasında kalmış mimari projelerimiz ile başvurmak mümkün müdür?
Genç Mimarlık Seçkisi & Sergisi’nde ‘mimarlık-sanat ara kesitindeki mekansal tasarımlar’  ifadesine yer verilmesindeki amaç; yalnızca inşa edilmiş bina projelerini değil, tamamlanmış mekan tasarımlarını (kentsel bir yerleştirme, sergi projesi, vb.) da değerlendirmeye alabilmektir.
GEMSS’te katılım sağlanacak projenin muhakkak uygulanmış ve/veya mimari bir yarışmada ödül almış olması gerekmektedir.

7. Portfolyoya koyacağım işlerle ilgili bir kısıtlama var mı? Örneğin inşa edilmemiş projelerimi, kavramsal çalışmalarımı, yazdığım metinleri, eskizlerimi koyabilir miyim?
Sizi iyi ifade ettiğine inandığınız her türlü yazılı ve görsel materyali portfolyonuzda kullanabilirsiniz. Adaylar bu konuda tamamen özgürdür.

8. Akademisyen olarak kadrolu bir okulda öğretim görevlisi olmak engel teşkil ediyor mu; bir de portfolyoda mimari eleştiri metinleri ya da teorik mimari üretimler projelerin yanında değerlendirilecek mi yoksa sadece mekansal tasarımlar mı değerlendirmeye alacak?
Akademisyen olmanız katılım için bir engel teşkil etmez, başvuracağınız projenin/projelerin gerekli koşulları sağlaması yeterlidir (Bkz. Soru 1).
Portfolyonuzdaki projelere dair bir kısıtlama yoktur (Bkz Soru 7).


B. Başvuru Formatına Dair Soru ve Yanıtlar

9. Paylaşmış olduğunuz pafta şablonunda değişiklik yapabilir miyim?
Hayır, şablon belirtildiği şekilde kullanılmalıdır.

10. Pafta sayısını arttırma şansım var mı?
Hayır, yok. Her aday yalnızca bir pafta ile başvuru yapabilir. İki projeyle başvuru yaptığınız durumda da izin verilen pafta sayısı toplamda bir tanedir.

11. Pafta şablonundan başvuruların çift dilli hazırlanacağını anlıyorum, doğru mu? “Tamamlanma Yılı” gibi iki dilde de aynı cevabı veren rakamsal başlıklarda da yine de 2 kere yazmamız isteniyor mu? 2018 (Helvetica 26) 2018 (Helvetica Light 18) gibi?
Evet, başvurularda çift dil kullanılması gerekiyor.
İki dilde de karşılığı aynı olan “rakam ve kişi isimleri”ni bir defa yazmanız yeterli. Bunun için Helvetica Regular 26 pt. kullanmanızı bekliyoruz.

12.  Başvuru yapacağım proje ödül almamış ise, pafta şablonundaki “ödül” başlığını boş bırakmak yerine silebilir miyim?
Başvurduğunuz proje, herhangi bir ödül almamışsa, bu alanı lütfen silmeyin. Ödül almadığını ifade edebilmek için Helvetica Regular 26 pt. Fontu ile – (orta çizgi/tire) işaretini kullanabilirsiniz.
Söz konusu proje, eğer ödül almamışsa mutlaka inşa edilmiş olma şartını sağlamalıdır.

13. Başvuru yapacağım proje ödül almamış ama kısa listeye kalmış ise pafta şablonunda “ödül” başlığında bu bilgiyi belirtmeli miyim?
Evet, belirtmeniz seçici kurul açısından yol gösterici olabilir.
Söz konusu proje, eğer ödül almamışsa mutlaka inşa edilmiş olma şartını sağlamalıdır.

14. Pafta şablonunda proje görselleri için ayrılmış alana tasarım yaklaşımına dair söylem içeren yazılı bir içerik de ekleyebilir miyim?
Şablon, proje görselleri için özel bir yer önermez, sadece görsellerin paftada kaplayacağı alanın limitlerine dair yönlendirmeler yapar. Bu yönlendirmelere bağlı kalarak, metni istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz.

15. Portfolyo ve özgeçmişin de İngilizce olması gerekiyor mu?
Portfolyo ve özgeçmişlerin çift dil olma zorunluluğu yoktur, adayın insiyatifine bırakılmıştır.

16. Paftadaki yer alacak proje açıklamalarının da çift dil (TR&EN) olması gerekiyor mu?
Evet, paftada yer alacak her türlü metin Türkçe ve İngilizce olmalıdır. Her iki dil için belirlenmiş olan font boyutlarına pafta şablonundan ulaşabilirsiniz.

17. Pdf dosya boyutlarında online olarak yüklerken geçmememiz gereken bir sınırlama var mı?
Başvuruda istenenlerin toplam boyutunun 2gb’ı aşmaması gerekmektedir.
Seçkide finale kalan adayların paftaları GEMSS sergisinde sunulacağı için paftada yer alan görsellerin yeterli çözünürlükte olduğundan emin olmanızı rica ederiz.