GENÇ MİMARLAR SEÇKİSİ & SERGİSİ 2019

SEÇİCİ KURUL DEĞERLENDİRME RAPORU

Başvuran adayların projeleriyle değil tüm üretimleriyle değerlendirildiği GEMSS’in seçici kurulunda olmak sadece proje odaklı bir yarışma jürisinde yer almaktan daha zor. Başvuran 106 adayın son derece nitelikli poster, portföy ve özgeçmişlerinin değerlendirildiği oturumda seçici kurulun genel yaklaşımı; adayların mimarlık üretiminin ötesinde, entelektüel bir eylem alanı olarak geniş bir etkinlik ortamına yayılan mimarlığın farklılık ve çeşitliliğini yansıtan genç mimar örneklerini temsil eden bir seçki oluşturmak oldu.

Seçkide adayların, üretim/eylem alanlarının çeşitliliği, akademi-meslek pratiği gibi çoğul ortamlarda etkinlik göstermeleri önemsendi. Meslek pratiğinde uygulama deneyimlerinin olması, mimarlık yarışmaları içinde özgünleşmeye doğru çabalayan bir tavır sergilemeleri, kendini tekrar etmeyen üretimlerin varlığı değerli görüldü. Kendine dair bir söz, yapma hali geliştirmiş olan veya bu yönde sürdürülebilir bir potansiyel taşıyan adaylar öne çıktı.

Mimarlık alanı içinde bina tasarımı ve üretiminin yanı sıra geçici mekan tasarımları, ürün tasarımı, araştırma, yayın, eğitim gibi farklı pratikleri temsil eden; mimari pratiğini ekolojik, toplumsal ve kültürel sürdürülebilirlik, çevresel etik gibi değerler çerçevesinde oluşturan; ana akım mimari çözümlerin sınırında kendi tasarım dilini geliştirebilen; yerel değer ve birikimlerin farkında, evrensel nitelikte çözümler üreten veya bu yönde bir çaba içerisinde olduğu düşünülen adaylar seçkide yer aldı.

Seçki sırasında başvurular içerisinde oluşan çeşitli yaklaşım kümeleri dengeli bir şekilde temsil edilmeye çalışıldı. Genç mimarların karşılaştıkları veya yarattıkları iş imkanlarını dönüştürerek beklenenin ötesinde bir değer üretme çabaları değerli bulundu.

Bu yıl ilki düzenlenen GEMSS’e başvuruların çokluğu, niteliği ve çeşitliliği mimarlık mesleği ve genç mimarlar adına umut verici. Günümüz mimarlığındaki yaklaşımların genç ve taze fikirlerle çoğalmasını, GEMSS’in gelişerek devamını ve sürekliliğini dileriz.

GEMSS ’19 Seçici Kurulu

2 Ağustos 2019

SEÇİLENLER LİSTESİ

 • Alper Derinboğaz (Salon, Kurucu)
 • Bihter Çelik (-trak, Kurucu)
 • Birge Yıldırım Okta (Oktaa, Kurucu Ortak)
 • Burak Pekoğlu (BINAA, Kurucu)
 • Buşra Al (Plug, Kurucu)
 • Cihan Sevindik (OfficePan, Kurucu)
 • Evren Başbuğ (StudioEvrenBaşbug, Kurucu Ortak)
 • Ferhat Hacıalibeyoğlu (İkiartıbir Mimarlık, Kurucu)
 • Ilgın Avcı (CAA Studio, Mimar Ortak)
 • Melike Altınışık (Melike Altınışık Architects, Kurucu)
 • Oral Göktaş (So?, Kurucu Ortak)
 • Ramazan Avcı (SCRA Mimarlık, Kurucu Ortak)
 • Sevince Bayrak (So?, Kurucu Ortak)
 • Zuhal Kol (Openact, Kurucu Ortak)