Dilara Tekin Gezginti

Kurucu Kurul Üyesi,
Genel Koordinatör,
Yüksek Mimar

Dilara, 2010 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mimarlık bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım programında “Modern Kültürde Evin Nesneleşmesi: Özne Üzerinden Bir Okuma” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı.

Konuttan hastane ve fabrika binalarına kadar birçok mimari projede yer aldı. Çalıştığı mimarlık ofislerinde çeşitli projelerde ve fazlarda görev yaptı.

2015’te Eda Özgener ile birlikte, mimarlık-sanat-üretim arakesitinde tasarım araştırmaları yapan Atölye Mil’i kurdu. Üniversiteler, müzeler, tasarım ofisleri ve bağımsız katılımcılarla çalışarak mimarlık bilgisini ve kültürünü paylaşıma açan ve bu yolla yeniden üreten bir platform olan Atölye Mil bünyesinde, Pera Müzesi, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Studio-X, Tasarım Atölyesi Kadıköy, Koç Üniversitesi, Sanatatak gibi pek çok kurumla işbirliği yaparak  sergiler, atölyeler ve paneller tasarladı.

2018 yılında Eda Özgener ile ortak yürüttükleri “Rıfat Telgezer Örneği Üzerinden Cambazhane Kültürüne Bakış: Mekânsal Bir Okuma” başlıklı araştırma projesi ile Salt Araştırma Fonu’nu kazandı.

2019 yılında İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde ziyarete açılan “Aralıktan Bakmak – Meşrutiyet Caddesi’nden Bir Kesit” sergisinin araştırma projesini, küratörlüğünü ve sergi tasarımını yürüttü.

Dilara, devam etmekte olduğu doktora çalışması kapsamında, sergi tasarımının kuramsal ve pratik karşılıklarını anlamak üzere araştırmalar yapıyor ve bu yöndeki üretimlerini sürdürüyor.

The Circle’da genel koordinasyon ve sergi süreçleriyle ilgili sorumluluğu üstlenmektedir ve kurucu kurul üyeleri arasında yer almaktadır.