Arda Can Buze

Arda Can Buze

Teknik Tasarım Danışmanı,
Yüksek Mimar

Arda, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden muzun olduktan sonra yine aynı üniversitede Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır.

Ofis içerisinde tüm proje safhalarında üretilen dokümanlardan, disiplinler arası koordinasyondan, proje programlarının oluşturulması ve takibinden, ofis standartlarından ve projelerin kalite kontrolünden sorumludur.

The Circle’da teknik tasarım danışmanı olarak görev yapmaktadır.